فلش تبليغاتي

فلش یکی از هدایای تبلیغاتی مدرن به حساب می آید که به شکلهای گوناگون فلش کارت، فلش دو بعدی و فلش سه بعدی ارائه می شود. فلش ها محل ذخیره اطلاعات می باشند هر کدام از فلش ها حافظه های گوناگونی دارند که نسبت به آن و جنس فلش قیمت گذاری می شوند.

بدنه این فلش های تبلیغاتی از استیل، کروم، چرم و ... تشکیل شده است. مجموعه مهرگرافیک وارد کننده انواع فلش تبلیغاتی و تولید کننده انوع فلش دو بعدی و سه بعدی به صورت اختصاصی می باشد. یادآور می شوم که فلش تبلیغاتی جزء هدایای تبلیغاتی مدیریتی و ماندگار می باشد.