پاكت ملخي

پاکت ملخی یکی از نمونه پاکتهای قدیمی موجود در بازار است که چون بوسیله دستگاه چاپ ملخی مونتاژ و چاپ میشود اسم این پاکت را پاکت ملخی گذاشتن. این پاکت در بیشتر زمینهای اداری، شرکتی و بیشتر مشاغل برای نامه نگاری و گذاشتن فاکتور از آن استفاده میکند. امروزه پاکت های ملخی را بصورت دو رنگ و چهار رنگ چاپ میکنند که نسبت به سلیقه مشتری جنس پاکت قابل تغییر میباشد جنس پاکتها عبارتند از: پاکت ملخی گلاسه، پاکت ملخی کتان و پاکت ملخی تحریر. قیمت ای محصول بر اساس جنس، گراماز و چاپ محاسبه میشود.

مجتمع چاپ تبلیغات مهر گرافیک مجهز به دستگاهای چاپ به روز صنعت چاپ و صحافی و این افتخار رادارد که در سال جدید همانند سالهای گذشته در خدمت شما عزیزان باشد.