پاكت A5

پاکت a5 دکمه دار چند سالی است که در بازار تبلیغات جای پاکتهای کاغذی را گرفته چون نسبت به پاکتهای تحریر و گلاسه مقوامتر و ماندگاری بیشتری دارد پاکت a5 طلقی بیشتر مورد استفاده دفاتر بیمه، نمایشگاه های ماشین و دفاتر قرار میگیرد. چاپی که برای پاکتa5 استفاده میشود چاپ طلاکوب میباشد برای چاپ روی این محصول شما احتیاج به یک کلیشه 1/5 دارید که این کلیشه برای شما ماندگار است و شما میتوانید از این کلیشه برای چاپ بروی تبلیغات دیگر خود استفاده کنید.