جلد مدارك

جلد مدارک

جلد مدارک یکی از هدایای تبلیغاتی نسبتا ماندگار میباشد که بیشترین کاربرد را در تبلیغات شرکتهای بیمه و نمایشگاهای ماشین دارد. جلد مدارک یکی از هدایای پرفروش است که مخاطبان خاصی را به خود اختصاص داده است. جلد مدارک چندین نوع دارد: جلد کارت اعتباری یا همان جلدعابر بانک، جلد بیمه نامه، جلد دسته چک و...  جنسهای ای محصولات متنوع هستند و از جنس یوف، چرم، ترمو، استیل تهیه میشوند.برگهای داخل جلد مدارک یا همان جای کارت و بیمه نامه 2برگ شروع میشود به بالا که نسبت به سفارش مشتری قابل تغییر میباشد.