تقویم حصیری چینی96

تقویم حصیری چینی 1397

/adhesive-chinese-calendar/

تقویم حصیری چینی تقویم حصیری چینی یکی از هدایای تبلیغاتی پرفروش در کشور می باشد که مخاطبان زیادی را در صنعت تبلیغات به خود اختصاص داده است. مجموعه چاپ و تبلیغات مهرگرافیک یکی از واردکنندهای تقویم حصیری چینی در کشور میباشد. تقویم حصیری جز تقویم های پرطرفدار موجود در بازار میباشد. پر فروش...