تقویم دیواری ارزان

تقویم و سررسید97

/calendar-year/

سررسید و تقویم یکی از هدیه های تبلیغاتی عید نوروز میباشد که هرساله توسط مدیران مشاغل، مدیران کارخانجات، مدیران اصناف های کوچک و بزرگ برای مخاطبان و مدیران و مشتری های وفادار خود سفارش میدهند. سررسید و تقویم اشکال و جنس های مختلفی دارد که نسبت به جنس و نوع محصول قیمت آن فرق میکند. مجتمع...