چاپ خانه در اصفهان

چاپ افست و انواع آن

/offset-printing-and-its-variants/

افست یکی مهمترین روش های چاپ در تبلیغات می باشد. که در آن، نوشته و عکس را بر سطح لاستیکی یک استوانه (سیلندر) گردان بر گردانده و آن را با فشار استوانه دیگر روی کاغذ چاپ می‌کنند. دستگاهی که برای این نوع چاپ استفاده می‏شود سه استوانه دارد. در این روش چاپ ابتدا مطالب مورد نظر بر روی صفحه‌ای...