چاپ سررسید اختصاصی

چاپ انواع سررسید

/print-a-variety-of-calendars/

چاپ سررسید سررسید چیست؟ به گویش معمولی سررسید یا این که سالنامه به عبارتی دفترچه یادداشت روزمره است با این تفاوت که هر کاغذ آن دارنده مورخ هست . اما امروزه بر طبق کاربردهای مضاعف در حرفه های گوناگون کاری گونه های گوناگون سررسید بوجود آمده اند که در ذیل به شرح آن ها می پردازیم ; همینطور به...

چاپ سررسید اختصاصی

/calendar-dedicated-2/

هرساله نزدیک به عید نوروز که میشود، صاحبان مشاغل و مدیران کارخانجات استرس این را دارند که یک هدیه مناسب به مشتریان و نمایندگان خود بدهند که هم به عنوان تبلیغات استفاده شود و هم به عنوان معرفی شغل و خدمات شرکت و کارخانه خود که اکثرا سررسید اختصاصی و تقویم اختصاصی را انتخاب میکنند. مجموعه...