کارت ویزیت خلاقانه

نکاتی درباره طراحی کارت ویزیت

/tips-for-designing-business-cards/

جایگاه کارت ویزیت در دنیای کنونی Why business card is important؟ بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کار در ایران به کارت ویزیت با اهمیت بالایی نگاه نمی کنند. دلیل این ادعا، کارتهای ویزیت فراوانی است که در ارتباطات گوناگون و نمایشگاهها به دستمان میرسد و اغلب مقصدش سطل زباله خواهد بود؛ یا اگر...