تعرفه كارت ويزيت ويژه همكار

نوع کارت ویزیت زمان تحویل قیمت جنس
کارت ویزیت سلفون براق یکرو 4روزه 12000 300گرم/20میکرون
کارت ویزیت سلفون براق دورو 6روزه 17000 300گرم/20میکرون
کارت ویزیت سلفون مات یکرو 6روزه 12000 300گرم/20میکرون
کارت ویزیت سلفون مات دورو 6روزه 17000 300گرم/20میکرون
کارت ویزیت سلفون براق دور گرد 6روزه 27000 300گرم/20میکرون
کارت ویزیت سلفون مات دور گرد 6روزه 31000 300گرم/20میکرون
کارت ویزیت کتان یکرو(آلمان) 9روزه 24000 300گرم آلمان
کارت ویزیت کتان دورو (آلمان) 9روزه 24000 300گرم آلمان
کارت ویزیت طرح چرم یکرو 11روزه 21500 300گرم/20میکرون
کارت ویزیت طرح چرم دورو 11روزه 21500 300گرم/20میکرون
کارت ویزیت لامینت براق 6روزه 49000 300گرم/150میکرون
کارت ویزیت لامینت مات 9روزه 69000 300گرم/125میکرون
کارت ویزیت لامینت موضعی 18روزه 99000 300گرم/150میکرون
کارت ویزیت بدون روکش یکرو 13روزه 13000 300گرم
کارت ویزیت بدون روکش دورو 13روزه 13000 300گرم
لیبل سی دی 6روزه 79500 فونیکس

 برای سفارش آنلاین کارت ویزیت به صفحه سفارش آنلاین کارت ویزیت مراجعه فرمایید