تقويم حصيری

یکی از محصولات وارداتی مجتمع چاپ و تبلیغات مهرگرافیک تقویم حصیری چینی می باشد که جز پرفروشترین محصول همانند تقویم رومیزی به شمار می رود. تقویم حصیری چینی به دلیل وارداتی بودن، جنس و کیفیت عالی که دارد طرافدارهای زیادی را به خود اختصاص داده است. پرفروشترین طرح این تقویم طرح گل می باشد که هرسال در همان روزهای اول به اتمام می رسد.

طرحهای تقویم حصیری که هرساله موجود می باشد عبارتند از : تقویم حصیری طرح گل، طرح باستانی یا همان طرح هخامنش، طرح چهار قل، طرح وان یکاد و طرح آیت الکرسی می باشد. چاپی که بای تقویم های حصیری استفاده می شود چاپ سیلک است که یا بصورت چاپ تکرنگ یا بصورت چاپ دورنگ بروی تقویم چاپ می باشد. تقویم حصری چینی نسبت به تقویم حصری ایرانی از کیفیت بهتری برخوردار است. تقویم حصیری نسبت به بقیه محصولات وارداتی تبلیغاتی جایگاه ویزه در بازار دارد واین محصول را اکثرا کارهای تولیدی سفارش می دهند. کلیه تقویم های حصیری چینی دارای کاور و جعبه می باشد.

تقویم حصیری چینی 1397

تقویم حصیری چینی 1397

تقویم حصیری چینی 1397

تقویم حصیری چینی 1397

 

 

   

  نمونهای تقویم و سررسید 

نمونهای تقویم و سررسید

نمونهای تقویم و سررسید

نمونهای تقویم و سررسید