پاكت A5

پاکت a5 دکمه دار چند سالی است که در بازار تبلیغات جای پاکتهای کاغذی را گرفته چون نسبت به پاکت های تحریر و گلاسه مقوام تر و ماندگاری بیشتری دارد پاکت a5 طلقی بیشتر مورد استفاده دفاتر بیمه، نمایشگاه های ماشین و دفاتر قرار میگیرد. چاپی که برای پاکتa5 استفاده می شود چاپ طلاکوب می باشد برای چاپ روی این محصول شما احتیاج به یک کلیشه دارید که این کلیشه برای شما ماندگار است و شما می توانید از این کلیشه برای چاپ بروی تبلیغات دیگر خود استفاده کنید. 

چاپ پاکت a5 تبلیغاتی