دفترچه يادداشت

همانطور که از اسم دفترچه یادداشت پیداست ای محصول یا هدیه تبلیغاتی برای یادداشت وقایع یا توضیحات بکار میرود. این محصول چندین جنس دارد. دفترچه یادداشت را یا بصورت 50برگ،80برگ و سایزهای مختلف مونتاژ میکنند. صحافی دفترچه یادداشت فنر دوبل می باشد تبلیغات شما یا بصورت اختصاصی بین برگه های یادداشت قرار میگیره یا اینکه روی جلد دفترچه یادداشت چاپ میشود.

دفترچه تبلیغاتی یکی از هدایای تبلیغاتی می باشد که در اکثر سمینارها و نمایشگاه ها از آن استفاده می شود.