شيت اختصاصی

چاپ شیت اختصاصی برخلاف شیت عمومی همانطور که از اسمش مشخص است مخصوص سفارش چاپی مخصوص زینک یک نفر است که کلیه هزینها را یک نفر متحمل می شود. شیت اختصاصی کارهای چاپی خیلی زودتر از شیت عمومی آماده میشود کلیه کارهای چاپی بروی شیت اختصاصی بسته میشود. 

شیت چیست؟ شیت بندی قسمتی از کار چاپ می باشد که طرحا را در یک صفحه 35 در 50 چیده میشود و آماده میشود برای گرفتن زینک. برای هر رنگ اصلی یک زینک آماده میشود (آبی، قرمز، زرد،مشکی،)