شيت عمومی

مجتمع چاپ تبلیغات مهرگرافیک برای کم کردن هزینه های شما همکاران اقدام به بستن کارهای چاپی از طریق شیت عمومی نموده است شیت عمومی نسبت به شیت اختصاصی دیرتر چاپ میشود. شیت عمومی مختص چاپ تراکت و چاپ پوستر می باشد. شیت اختصاصی برای کسانی که در کار چاپی خود عجله دارند مناسب است. 

چاپ شیت عمومی چیست؟

تقسیم شدن خدمات چاپی بین چندنفر برای مثال: یک شیت 50*35 که چهارتا کار چاپی درآن جای می گیرد کلیه هزینهای چاپ کاغذ زینک و... بین چهار نفر تقسیم می شود و باعث می شود که قیمت کار چاپی شما نصبت به شیت اختصاصی ارزانتر شود. شیت معیار تعداد کارچاپی یک دستگاه است.

نام محصول جنس تعداد قيمت
تراكت يكرو a5 گلاسه 135 گرم 1000 عدد 60000 تومان
تراكت يكرو a5 گلاسه 135 گرم 2000 عدد 77000 تومان
تراكت يكرو a5 گلاسه 135 گرم 5000 عدد 130000 تومان
تراكت دورو a5 گلاسه 135 گرم 1000 عدد 81000 تومان
تراكت دورو a5 گلاسه 135 گرم 2000 عدد 98000 تومان
تراكت دورو a5 گلاسه 135 گرم 5000 عدد 179000 تومان
 تراكت a5 يكرو  تحرير 80 گرم  1000 عدد  50000 تومان
 تراكت a5 يكرو تحرير 80 گرم 2000 عدد 74000  تومان
تراكت a5 يكرو تحرير 80 گرم 5000 عدد 125000 تومان
تراكت a4 دورو  تحرير 80 گرم  1000 عدد  82000 تومان
تراكت a4 دورو تحرير 80 گرم 2000 عدد 108000 تومان
 تراكت a4 دورو   تحرير 80 گرم  5000 عدد 194000 تومان