چاپ ديجيتال

چاپ دیجیتال 

چاپ دیجیتال جز دسته چاپ های سریع و نسبتا گران می باشد. چاپ های دیجیتال عبارتند از : دستگاهای چاپ لارج فرمت (چاپ بنر)، دستگاهای چاپ ریسو (چاپ تراکت)، دستگاهای چاپ طولی و غیره.

تفاوت های چاپ دیجیتال و چاپ افست در چیست؟ چاپ افست نسبت به چاپ دیجیتال خیلی به صرفه تر است و برای سفارش دهنده هم باصرفه است در یک صورت چاپ دیجیتال برای شما به صرفه هست زمانی است که شما وقت کافی برای چاپ افست نداشته باشید باید چاپ دیجیتال را انتخاب کنید.

چاپ افست به دلیل اینکه کار چاپی باید اول زینک و در شیت و بعد در نوبت چاپ، قرار بگیرد زمان بیشتری نسبت به چاپ دیجیتال می برد و تیراژ چاپ افست 1000 به بالا می باشد اما تیراژ چاپ دیجیتال از یک دونه می شود به بالا.

از چاپ دیجیتال در چه ضمینه های استفاده می شود؟ چاپ کارت ویزیت تعداد پایین، چاپ پوستر یک یا چند عدد، چاپ نقشه های معماری، چاپ بنر و...