آرشیو نوشته ها

تقویم رومیزی مدیریتی به همراه لیست قیمت ادارات و شرکت‌ها همیشه یکی از بزرگ‌ترین مشتریان سفارش تقویم رومیزی در مجتمع‌های چاپ و تبلیغات بوده‌اند که مهم­ترین سفارش آنان تقویم رومیزی مدیریتی بوده است.این تقویم‌ها با اشکال و طرح‌های گوناگون نسبت به درخواست مشتریان چاپ می‌شوند.گاها با طرح‌های...

16 دی 1397 23:56 3 دیدگاه