آرشیو نوشته ها

هدایای تبلیغاتی : شاید روزی که اولین نفر تبلیغ کسب و کار خود را بر روی یک تکه کاغذ نوشت و آن را بر سردر مغازه خود آویزان کرد، به هیچ عنوان نمیدانست که در آینده به قدری این کاغذ ها با متن های تبلیغاتی زیاد میشوند که تمامی مخاطبان و عامه مردم از آن عاصی میشوند. همه افراد به تبلیغات، به چشم...

16 فروردین 1398 00:41 0 دیدگاه