تقویم حصیری چینی

فروش تقویم حصیری

/sell-chinese-wicker-calendar-in-esfahan/

یکی از هدایای تبلیغاتی و تقویم های که هرساله بیشترین مخاطب را به خود اختصاص می دهد تقویم حصیری چینی و تقویم رومیزی می باشد. تقویم حصیری چینی همانطور که از اسمش مشخص می باشد در کشور چین تولید می شود و یک تقویم وارداتی است اما تقویم حصیری ایرانی در کشور عزیزمان ایران تولید می شود و توسط...

تقویم حصیری چینی 1398

/adhesive-chinese-calendar/

تقویم حصیری چینی یکی از هدایای تبلیغاتی پرفروش همانند تقویم رومیزی در کشور می باشد که مخاطبان زیادی را در صنعت تبلیغات به خود اختصاص داده است. مجموعه چاپ و تبلیغات مهرگرافیک یکی از واردکنندهای تقویم حصیری چینی در کشور می باشد. سفارش تقویم حصیری تقویم حصیری جز تقویم های پرطرفدار موجود در...