تقویم حصیری96

تقویم حصیری چینی 1398

/adhesive-chinese-calendar/

تقویم حصیری چینی یکی از هدایای تبلیغاتی پرفروش همانند تقویم رومیزی در کشور می باشد که مخاطبان زیادی را در صنعت تبلیغات به خود اختصاص داده است. مجموعه چاپ و تبلیغات مهرگرافیک یکی از واردکنندهای تقویم حصیری چینی در کشور می باشد. سفارش تقویم حصیری تقویم حصیری جز تقویم های پرطرفدار موجود در...