تیشرت تبلیغاتی

تیشرت تبلیغاتی

/gift-t-shirts/

تولید تی شرت و کلاه تبلیغاتی یکی از رایج‌ترین حوزه‌هایی است که می‌توان شاهد گرایش بسیاری از افراد به آن بود. از این رو ترویج این حوزه در ایران، ترویج ساختاری متفاوت و ویژه در حوزه‌های هنری و اقتصادی به شمار خواهد رفت. حساسیت‌های متعدد در این زمینه موجب گردیده است تا تولید تی شرت و کلاه...