جلد مدارک اختصاصی

جلد مدارک چرم

/leather-cover-for-documents/

یکی از هدایای تبلیغاتی که در صنعت تبلیغات خیلی پر کاربرد و پرطرفدار است و خیلی مورد استفاده قرار می گیرد و جزء هدایای تبلیغاتی ماندگار و مفید است، جلد مدارک می باشد. این هدیه تبلیغاتی جزء هدایای تبلیغاتی مفید می باشد. این نوع تبلیغ (تبلیغ روی جلد مدارک چرمی تبلیغاتی) نزدیک به 100 درصد...