دفتر تلفن خشتی

دفتر تلفن

/telephone-book/

یکی از هدایای تبلیغاتی مفید که خیلی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای ماندگاری بسیار بالا می باشد دفتر تلفن است. دفتر تلفن چون که همه برای نگهداری شماره تلفن مهم خود ازآن استفاده می کنند و همیشه به آن احتیاج دارند تبلیغ شما همیشه چندین سال جلوی چشم مخاطبان شما در منزل و محل کارشان می باشد...