سررسید اختصاصی سال96

چاپ سررسید اختصاصی

/calendar-dedicated-2/

هرساله نزدیک به عید نوروز که میشود، صاحبان مشاغل و مدیران کارخانجات استرس این را دارند که یک هدیه مناسب به مشتریان و نمایندگان خود بدهند که هم به عنوان تبلیغات استفاده شود و هم به عنوان معرفی شغل و خدمات شرکت و کارخانه خود که اکثرا سررسید اختصاصی و تقویم اختصاصی را انتخاب میکنند. مجموعه...