سررسید اروپایی

سررسید اروپایی 1400

/european-calendar/

سررسید اروپایی، مزیت ها و مشخصات سررسید اروپایی از انواع سررسید تبلیغاتی است. سال های زیادی نیست که سررسید اروپایی وارد بازار ایران شده است و هنوز در میان مخاطبان شناخته شده نیست. شاید خیلی از شما در حال استفاده از یک نمونه سررسید اروپایی باشید ولی آن را به این نام نشناسید. برای دیدن قیمت...