سررسید اروپایی لبه دار

سررسید اروپایی

/european-calendar/

یکی از سررسید های جدیدی که طی چند سال اخیر وارد وارد بازار تبلیغاتی شده است سررسید اروپایی است که از نظر شکل و سایز نسبت به سررسید وزیری کوچکتر است و داخلی این سررسید ها کاغذ کرم 80گرم اندونزی می باشد و جلدهای سررسید اروپایی ترمو کش دار، چرم اشبالت، ترمو لبه دار، ترمو نرم و گالینگور می...