سررسید اروپایی لبه دار

سررسید اروپایی 99

/european-calendar/

سررسید اروپایی، مزیت ها و مشخصات سررسید اروپایی از انواع سررسید تبلیغاتی است. سال های زیادی نیست که سررسید اروپایی وارد بازار ایران شده است و هنوز در میان مخاطبان شناخته شده نیست. شاید خیلی از شما در حال استفاده از یک نمونه سررسید اروپایی باشید ولی آن را به این نام نشناسید. در این مقاله در...