سررسید ارگانایزر

سالنامه ارگانایزر

/calendar-organizer/

یکی از انواع سررسید های که هر ساله توسط مجتمع چاپ، تبلیغات و صحافی مهرگرافیک تولید میشود سالنامه ارگانایزر و یا سالنامه مدیران می باشد. انواع سررسید مدیریتی 98 توسط این مهرگرافیک جهت ارائه به کارخانجات، شرکتها، بانکها و ادارات فراهم آورده شده است. سررسید ارگانایزر با قیمت نسبتا بیشتری نسبت...