سررسید ارگانایزر

سالنامه ارگانایزر

/calendar-organizer/

سالنامه ارگانایزر از دیگر محصولات مجتمع مهرگرافیک است که در گروه سالنامه یا سررسید تبلیغاتی تبلیغاتی قرار می‌گیرد تفاوت این سالنامه ها یا انواع دیگر از نظر ظاهر و جنس است که با نگاهی نه­چندان دقیق میتوان به این موضوع پی­برد. از دیگر نام‌های سالنامه ارگانایزر می‌توان به سررسید ارگانایزر نیز...