طراحی حرفه ای لوگو

نکاتی درباره طراحی لگو

/logo-design-tips/

فکر‌می‌کنید‌ پباده سازی لوگو راحت است؟ احتمال دارد بایستی بدین مقاله طولانی تر تصور کنید . ساختن نام و نشان بصری یک مارک بیشتراز قرار دادن اسم مارک داخل یک مربع است . طراحان چیره لوگو مشتریان بخش اعظمی دارا‌هستند و آن نیز به یک برهان است: لوگو معمولا تولید کننده اولی تاثیر کمپانی در ذهن...