چاپخانه در اصفهان

چاپخانه ارزان

/cheap-printers/

چاپ یکی از قدیمی ترین صنعت های است که سطح بسیار وسیعی دارد و هر ساله این صنعت رو به پیشرفت می باشد و روز به روز یک نوع چاپ جدید در عرصه چاپ و تبلیغات عرضه می شود. چاپ در قدیم به معنی فشار دادن سطحی به سطحی دیگر است. چاپخانه به محل چاپ کردن متون گفته می شود که در آن کلیه امور چاپی به روی...

تقویم و سررسید98

/calendar-year/

سررسید و تقویم یکی از هدیه های تبلیغاتی عید نوروز می باشد که هرساله توسط مدیران مشاغل، مدیران کارخانجات، مدیران اصناف های کوچک و بزرگ برای مخاطبان و مدیران و مشتری های وفادار خود سفارش می دهند. سررسید و تقویم اشکال و جنس های مختلفی دارد که نسبت به جنس و نوع محصول قیمت آن فرق میکند. مجتمع...