چاپ تقویم رومیزی اختصاصی

چاپ تقویم رومیزی 1400

/print-calendar-desktop/

یکی از محصولاتی که مجتمع چاپ،تبلیغات و صحافی مهر گرافیک هرساله نزدیک سال جدید اقدام به تولید و واردات آن میکند انواع تقویم رومیزی ، تقویم دیواری، تقویم حصیری، تقویم سه بعدی و تقویم پنج بعدی است. تقویم حصیری ، سه بعدی و پنج بعدی نمونه های وارداتی این مجتمع می باشد. تمام تلاش مجموعه...