چاپ روی خودکار

خودکار تبلیغاتی ارزان

/pens-with-corporate-logo/

برای مقطع های طولانی یکی‌از دیرین ترین و شایسته ترین اشکال هدایای تبلیغاتی خودکارهای تبلیغاتی بوده و احتمالا عادی ترین و متداول ترین هدیه تبلیغاتی محسوب میگردد . تبلیغی ارزان و فراگیر با قابلیت اکران علامت و لوگو , شماره گوشی تلفن کمپانی و اداره و یا این که درج نشانی وب سایت یا این که هر...