چاپ سابلیمیشن

هر آنچه که باید درباره چاپ سابلیمیشن بدانید

/sublimation-printing/

چاپ سابلیمیشن: چاپ سابلیمیشن که مشهور است به چاپ تصعید رنگ، یک روش چاپی است که به صورت رایانه ای بوده، که از گرما برای انتقال رنگ روی موادی مانند پلاستیک ، کارت ، کاغذ یا پارچه استفاده می شود. نام تصعید یا چاپ سابلیمیشن برای اولین بار به این دلیل استفاده شد که رنگی که در نظر گرفته شده بود...