کاتالوگ

چاپ کاتالوگ

/print-catalogs/

کاتالوگ چیست؟ کاتالوگ به مجموعه جمع آوری شده از تولیدات،‌ محصول ها و یا انواع خدماتی که توسط شرکت و یا موسسات تولید و ارایه می شوند با جزیی ترین و کامل ترین اطلاعات آنها که مورد نیاز شخص فروشنده آن کالا یا خدمات می باشد،‌ اطلاق می شود. طراحی و چاپ کاتالوگ روش های مختلفی دارد که بر اساس...