تراکت شيت عمومي

محصول جنس تعداد چاپ عادی چاپ 2 روزه چاپ 6 ساعته
تراكت a4 دورو تحرير 80 گرم 5000 عدد 498000 تومان 589000 تومان ---------
تراكت a4 دورو تحرير 80 گرم 2000 عدد 156000 تومان 178000 تومان ---------
تراكت a4 دورو تحرير 80 گرم 1000 عدد 127000 تومان 150000 تومان ---------
تراكت a5 يكرو تحرير 80 گرم 5000 عدد 120000 تومان 130000 تومان ---------
تراكت a5 يكرو تحرير 80 گرم 2000 عدد 81000 تومان 88000 تومان ---------
تراكت a5 يكرو تحرير 80 گرم 1000 عدد 65000 تومان 76000 تومان ---------
تراكت دورو a5 گلاسه 135 گرم 5000 عدد 174000 تومان 179000 تومان ---------
تراكت دورو a5 گلاسه 135 گرم 2000 عدد 115000 تومان 130000 تومان ---------
تراكت دورو a5 گلاسه 135 گرم 1000 عدد 98000 تومان 110000 تومان ---------
تراكت يكرو a5 گلاسه 135 گرم 5000 عدد 155000 تومان 159000 تومان ---------
تراكت يكرو a5 گلاسه 135 گرم 2000 عدد 95000 تومان 115000 تومان ---------
تراكت يكرو a5 گلاسه 135 گرم 1000 عدد 85000 تومان 90000 تومان ---------
تراکت a4 یکرو تحرير 80 گرم 5000 عدد 212000 تومان 249000 تومان ---------
تراکت a4 یکرو تحرير 80 گرم 2000 عدد 120000 تومان 136000 تومان ---------
تراکت a4 یکرو تحرير 80 گرم 1000 عدد 95000 تومان 115000 تومان ---------
تراكت دورو a5 تحرير 80 گرم 5000 عدد 130000 تومان 148000 تومان ---------
تراكت دورو a5 تحرير 80 گرم 2000 عدد 94000 تومان 104000 تومان ---------
تراكت دورو a5 تحرير 80 گرم 1000 عدد 81000 تومان 94000 تومان ---------
تراکت a6 یکرو تحرير 80 گرم 5000 عدد 74500 تومان 80000 تومان ---------
تراکت a6 یکرو تحرير 80 گرم 2000 عدد 44000 تومان 64500 تومان ---------
تراکت a6 یکرو تحرير 80 گرم 1000 عدد 34500 تومان 45500 تومان ---------
 تراکت یکرو10*10 تحریر80 گرم  5000 عدد   58000 تومان  66000 تومان --------- 
تراکت یکرو10*10 تحریر80 گرم   2000 عدد  38000 تومان  55000 تومان  --------- 
تراکت یکرو10*10 تحریر80 گرم   1000 عدد  28000 تومان  35000 تومان  --------- 
 تراکت دورو10*10  تحریر80 گرم    5000 عدد    67000 تومان 76000 تومان  --------- 
تراکت دورو10*10  تحریر80 گرم    2000 عدد   50000 تومان  65000 تومان  --------- 
تراکت دورو10*10   تحریر80 گرم    1000 عدد   35000 تومان  44000 تومان  --------- 
تراکت b4 یکرو  تحریر80 گرم     5000 عدد     295000 تومان 32000 تومان  355000 تومان
تراکت b4 یکرو  تحریر80 گرم    2000 عدد   168000 تومان 176000 تومان 205000 تومان
تراکت b4 یکرو  تحریر80 گرم    1000 عدد   136000 تومان 146000 تومان 170000 تومان
تراکت b4 دورو تحریر80 گرم    5000 عدد    365000 تومان 390000 تومان 43000 تومان
تراکت b4 دورو تحریر80 گرم    2000 عدد   235000 تومان 270000 تومان 295000 تومان
تراکت b4 دورو تحریر80 گرم    1000 عدد   190000 تومان 225000 تومان 245000 تومان

  بزودی این صفحه آپدیت می شود و قیمت ها به روز می شوند

در حال حاضر برای استعلام قیمت تراکت با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید

قیمت تراکت گلاسه و تحریر 

ليست قيمت تراكت شيت عمومي در اصفهان