لیست قیمت تقویم و سررسید

به زودي در اين صفحه قيمت تقويم روميزي، تقويم ديواري، تقويم حصيري چيني، سررسيد اختصاصي، تقويم روميزي اختصاصي، تقويم ديواري اختصاصي سال 1398 قرار خواهد شد.

قیمت تقویم رومیزی اختصاصی99

محصول سایز تعداد قیمت
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 100 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 200 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 300 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 500 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 1000 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 2000 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 7برگ (14 صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 3000 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 500 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 1000 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 2000 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (15*22) (17*23) (16*19) 3000 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (10*22/5) 500 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (10*22/5) 1000 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (10*22/5) 2000 عدد -
تقویم رومیزی اختصاصی 13 برگ (26صفحه) (10*22/5) 5000 عدد -

 قیمت تقویم دیواری اختصاصی99

محصول تعداد گراماژ سایز قیمت
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 1000 عدد 170 گرم 35 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 2000 عدد 170 گرم 35 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 5000 عدد 170 گرم 35 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی 1000 عدد 200 گرم 35 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی 2000 عدد 200 گرم 35 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی 5000 عدد 200 گرم 35 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 1000 عدد 250 گرم 35 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 2000 عدد 250 گرم 35 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 5000 عدد 250 گرم 35 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی 1000 عدد 170 گرم 50 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی 2000 عدد 170 گرم 50 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی 5000 عدد 170 گرم 50 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 1000 عدد 200 گرم 50 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 2000 عدد 200 گرم 50 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 5000 عدد 200 گرم 50 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی 1000 عدد 250 گرم 50 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی 2000 عدد 250 گرم 50 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی 5000 عدد 250 گرم 50 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 1000 عدد 170 گرم 23 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 2000 عدد 170 گرم 23 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 5000 عدد 170 گرم 23 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی 1000 عدد 200 گرم 23 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی 2000 عدد 200 گرم 23 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی 5000 عدد 200 گرم 23 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 1000 عدد 250 گرم 23 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 2000 عدد 250 گرم 23 در 50 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 5000 عدد 250 گرم 23 در 50 -
 تقویم دیواری اختصاصی 1000 عدد 170 گرم 33 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی 2000 عدد 170 گرم 33 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی 5000 عدد 170 گرم 33 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 1000 عدد 200 گرم 33 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 2000 عدد 200 گرم 33 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی تک برگ 5000 عدد 200 گرم 33 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی 1000 عدد 250 گرم 33 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی 2000 عدد 250 گرم 33 در 70 -
تقویم دیواری اختصاصی 5000 عدد 250 گرم 33 در 70

-

نوع کالا تعداد قیمت قیمت کل
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی 100عدد  18500 1850000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی +2لت 100عدد 22000 2200000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی +4لت 100عدد 22500 2250000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی +8لت 100عدد 26000 2600000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی 16لت
100عدد  32000  3200000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی
200عدد  15500  3100000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی +2لت
200عدد  17250 3450000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی +4لت
200عدد  17500 3500000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی +8لت
200عدد  19250 3850000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی 16لت
200عدد  22250 4450000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی
300 عدد  14500 4350000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی +2لت
300 عدد  15700 4710000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی +4لت
300 عدد  15850 4755000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی +8لت
300 عدد  17000 5100000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی 16لت
300 عدد  19000 5700000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی 400عدد  14000 5600000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی +2لت
400عدد  14900 5960000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی +4لت
400عدد  15000 6000000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی +8لت
400عدد  15900 6360000
سررسید وزیری یکروزه کاغذ سفید جلد اختصاصی 16لت
400عدد  17400 6960000

قیمت سررسید 1399

کد نوع محصول

قیمت به تومان

1001 سررسید یک روزه دوختی جلد سلفون -
1002 سررسید یک روزه دوختی جلد گالینگور -
1003 سالنامه یک روزه دوختی جلد چرم -
1004 سالنامه یک روزه دوختی جلد ترمو -
1005 سالنامه یک روزه دوختی ترمو لبه دار مگنتی -
1006 سررسید یک روزه دوختی جلد سافت -
1007 سررسید ارگانایزر دوختی کیف دار با جعبه فانتزی -
1008 سررسید حافظ 8 صفحه گلاسه رنگی جلد گالینگور -
1009 سررسید حافظ 8 صفحه گلاسه رنگی جلد چرم -
1010 سررسید حافظ 8 صفحه گلاسه رنگی جلد ترمو -
1011 سررسید حافظ 8 صفحه گلاسه رنگی جلد اشبالت -
1012 سالنامه دوروزه دوختی جلد گالینگور -
1013 سالنامه 2روزه حافظ-مینیاتور 8صفحه گلاسه جلد گالینگور -
1014 سالنامه 2روزه حافظ-مینیاتور 8صفحه گلاسه جلد چرم -
1015 سالنامه دو روزه فنر بیرون حافظ 8صفحه گلاسه جلد ترمو -
1016 سالنامه دو روزه فنر بیرون حافظ 8صفحه گلاسه جلد اشبالت -
1017 سالنامه یکروزه رقعی فنری حافظ-مینیاتور 8صفحه گلاسه جلدگالینگور -
1018 سررسید یکروزه اروپایی کاغذ کرم جلد گالینگور -
1019 سررسید یکروزه اروپایی کاغذ کرم جلدچرم -
1020 سررسید یکروزه اروپایی کاغذ کرم جلد ترمو -
1021 سررسید یکروزه اروپایی کاغذ کرم جلد سافت -
1022 سالنامه یک روزه جیبی کاغذ کرم جلد ترمو -
1023 دفتر تلفن پالتویی کوچک جلد گالینگور -
1024 دفتر تلفن پالتویی کوچک جلد چرم دکمه دار -
1025 دفتر تلفن پالتویی جلد گالینگور -
1026 دفتر تلفن رقعی جلد سلفون -
1027 دفتر تلفن رقعی جلد چرم -
1028 دفتر تلفن خشتی 8 صفحه گلاسه رنگی جلد گالینگور -
1029 دفتر تلفن خشتی 8 صفحه گلاسه رنگی جلد چرم -
1030 تقویم رومیزی طرح طبیعت پایه گالینگور -